knnobel.agh.edu.pl || Dzisiaj czwartek, 24 maja 2018r.
Studenckie Koło Naukowe "NOBEL"

SKN "NOBEL" (Niezawodność-Organizacja-Bezpieczeństwo-Eksploatacja-Liny)
zostało powołane do życia na zebraniu grupy inicjatywnej 20.03.1997 r. przez studentów specjalności "Transport linowy". W dniu 01.04.1997 r. Prorektor ds. Kształcenia Prof. Bronisław Barchański podjął decyzję o rejestracji KN "NOBEL" przy Katedrze Transportu Linowego Wydz. Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. Działalność KN "NOBEL" opiera się na Statucie Koła. Współorganizatorem KN "NOBEL" jest dr inż. Tomasz Rokita, a rolę opiekunów pełnia obecnie mgr inż. Grzegorz Olszyna oraz dr inż. Tomasz Krakowski.

Do podstawowych celów koła należy:
- poszerzanie wiedzy z zakresu transportu linowego (technologie produkcji lin i innych elementów urządzeń transportu linowego, jakość produkcji, diagnostyka, itp.) oraz z zakresu bezpieczeństwa pracy urządzeń transportu linowego,
- nawiązywanie współpracy z ośrodkami krajowymi, zagranicznymi i studenckimi, które zajmują się podobną tematyką,
- udział w badaniach naukowych Katedry związanych z tematyką działalności Koła.

Do podstawowej działalności należy :
a) Organizowanie spotkań, na których wygłaszane są referaty przygotowywane przez członków Koła lub zaproszonych gości, o tematyce związanej transportem linowym. Przez okres działalności zorganizowano kilka takich spotkań.
b) Organizowanie wyjazdów do zaprzyjaźnionych firm w celu poszerzenia informacji zdobytych na zajęciach dydaktycznych. Przez okres działalności zorganizowano kilkanaźcie takich wyjazdów (jedno- i kilkudniowych). Studenci KN "NOBEL" odwiedzili między innymi:
- Zakład produkcyjny firmy "Doppelmayr" w Austrii,
- Zakład produkcyjny firmy "Garaventa" w Szwajcarii,
- Zakład produkcyjny firmy "Fatzer" w Szwajcarii,
- Janikowskie Zakłady Sodowe "JANIKOSODA" w Janikowie,
- Fabrykę Lin i Drutu "DRUMET" we Włocławku,
- Zakłady Mechaniczne "LENA" w Wilkowie,
- KGHM "Polska Miedź" S.A. O/ZG "RUDNA" w Polkowicach,
- KWK "Katowice-Kleofas",
- Koleje Linowe "Jaworzyna Krynicka" i "Góra Parkowa" w Krynicy,
- Koleje Linowe "Kasprowy Wierch", "Butorowy Wierch", "Gubałówka",
- Kolej Linową "Szyndzielnia" w Bielsku Białej,
- Kolej Linową "Palenica" w Szczawnicy,
- Kolej Linową "Szrenica" w Szklarskiej Porębie,
c) Czynne uczestnictwo w corocznych Studenckich Sesjach Naukowych i konferencjach organizowanych przez Katedrę Transportu Linowego.
W 1999 r. członkowie KN "NOBEL" (Paweł Milaniak i Bartłomiej Błachowski) zdobyli pierwsze miejsce na Sesji Naukowej w Sekcji Mechanicznej i Energetycznej za referat pod tytułem "Koncepcja kolei gondolowej widokowo-turystycznej w Krakowie".
d) Redagowanie gazetki informacyjnej z bieżącej działalności Koła (w gablotce KTL Paw. B-2, I piętro).


>STATUT KOŁA<
© 2015 by Studenckie Koło Naukowe "NOBEL" .